Cattery Chrysoberyl

 Show Informatie

uitleg Titels en Prijzen

Op een kattenshow dingen katten naar titels en prijzen. Om hierin de weg kwijt te geraken als beginnende exposant is niet moeilijk.

Het Keuren

 Het keuren van katten gebeurt volgens een internationaal erkende standaard waarin de kenmerken voor het ras beschreven staan, samen met de beoordelingscriteria. De huiskatten worden gekeurd op hun uiterlijk, conditie en verzorging. Het keurrapport is het enige officiële bewijs van de kwalificatie die door de keurmeester aan de kat is toegekend.

De keurmeester kan volgende kwalificaties toekennen :

 

 • Goed (G): De kat is ongeschikt voor show en fok.
 • Zeer Goed (ZG): De kat is niet geschikt voor de show, maar kan mits een goede partnerkeuze geschikt zijn voor de fok.
 • Uitmuntend (U) of Exelent (Exl): Tentoonstellingskat en geschikt voor de fok.

 

In alle klassen is “Uitmuntend” de hoogste kwalificatie die behaald kan worden. Deze kan naargelang het aantal deelnemers nog onderverdeeld worden in U1, U2, U3, …
Als de kat ouder dan 9 maand is en “U1” behaalt kan hij/zij een titel behalen.

Is uw kat echt onhandelbaar op de show, dan kan hij/zij gediskwalificeerd worden. Ook als de keurmeester een poging tot valsspelen (wegschilderen van vlekjes of zo) vaststelt kan de kat gediskwalificeerd worden.

 


Katten kunnen in diverse klassen worden ingeschreven. Uiteraard dient de kat in de correcte klasse ingeschreven te worden:

 • Nestklasse:

één van de eerste klassen waarin katjes ingeschreven kunnen worden is de nestklasse. Een nestje bestaat uit minimaal 3 kittens in de leeftijd van 8 weken tot 14 weken (dit varieert van club tot club). Alle nesten per vachtklasse (Korthaar, Halflanghaar, Langhaar en Exotic) worden per vachtklasse met elkaar vergeleken. Het beste nest krijgt de kwalificatie “Uitmuntend 1” en eventueel de daarbij horende prijs “Beste Nest”. De moeder van het nest mag gratis mee (als ze niet gekeurd hoeft te worden) met het nest. Dit is geen slecht idee, daar de kittens wel een steuntje kunnen gebruiken op show.

 • Babyklasse:

zit er in het nest een uitzonderlijk mooi exemplaar of heeft u gewoon een katje tussen 8 en 14 weken, dan kan het in de babyklasse. Ook hier wordt per vachtklasse een rangschikking “U1”, “U2”, enz. gegeven. De baby met Uitmuntend 1 kan eventueel de prijs “Beste Baby” (KH, HLH, LH, Exotic) bekomen.

 • Jeugdklasse 3/6 maanden :

vanaf de leeftijd van 3 tot 6 maanden gaan de katjes in de jeugdklasse 3-6. Ook kastraatjes tussen 3 en 6 maanden gaan in deze klasse. Per ras, vachtkleur en geslacht kan het beste kitten U1 behalen.

 • Jeugdklasse 6/9 maanden :

vanaf de leeftijd van 6 tot 9 maanden gaan de katjes in de jeugdklasse 6-9. Ook hier gaan kastraatjes tussen 6 en 9 maanden in deze klasse. Ook hier kan per ras, vachtkleur en geslacht het beste kitten U1 behalen.

De katten die U1 behalen in de volgende klassen kunnen een certificaat krijgen voor het behalen van een titel.

 • Open Klasse (CAC) - Kastratenklasse (CAP)

vanaf hier begint het harde werk voor onze katten. Ze kunnen inschrijven in de open klasse en trachten hun eerste titel te behalen. De open klasse begint voor alle katten vanaf de leeftijd van 9 maanden. 3 x CAC of bij kastraten 3 x CAP geeft recht op de volgende titel.

 • Internationaal Kampioenklasse (CACIB) - Internationaal Premiorklasse (CAPIB)

als onze kat haar titel van Kampioen of Premior heeft behaald mogen we hier inschrijven. 3 x CACIB of CAPIB geeft recht op de volgende titel

 • Groot Internationaal Kampioenklasse (CAGCI) - Groot Internationaal Premiorklasse (CAGPI).

weer een stap hoger. Hier mag je kat beginnen als zij haar Internationaal Kampioen of, voor de kastraten, Internationaal Premior titel heeft behaald. 4 x CAGCI of CAGPI geeft recht op de volgende titel.

 • Europees Kampioenklasse (CACE) - Europees Premiorklasse (CAPE)

hier kan uw kat meedoen als zij haar titel van Groot Internationaal Kampioen of, voor de kastraten, Groot Internationaal Premior titel heeft behaald. 4 x CACE of CAPE geeft recht op de volgende titel.

 • Groot Europees Kampioenklasse (CAGCE) - Groot Europees Premiorklasse (CAGPE)

als je kat Europees Kampioen is geworden, dan kan je hier inschrijven. Dit geldt natuurlijk ook voor onze kastraten die hier dan Europees Premior zijn. 5 x CAGCE of CAGPE geeft recht op de volgende titel.

 • Wereldkampioenklasse (CACM) – Wereldpremiorklasse (CAPM)

de laatste stap. Eens Groot Europees Kampioen of Groot Europees Premior Kampioen, dan schrijf je hier in. 5 x CACM of CAPM door 3 verschillende keurmeesters in binnen- of buitenland geeft recht op deze titel.

 • Ereklasse

vanaf de kat de titel Europees Kampioen/Premior behaald heeft, kan ze ingeschreven worden in de Ereklasse. De hoogste vermelding is U1 met eventueel de prijs “Beste Ereklasse” (KH, HLH, LH, Exotic).

 

Nota: Wordt uw kat halverwege het behalen van een titel gekastreerd/gesteriliseerd, dan begint hij/zij opnieuw vanaf de kastraatklasse. Een kat bijvoorbeeld die Europees Kampioen is en gekastreerd/gesteriliseerd wordt, gaat dus niet naar de Groot Europees Premiorklasse (CAGPE) maar wel naar de Kastraatklasse (CAP).

 

 • Speciale Prijzen

speciale prijzen kunnen uitgereikt worden aan katten afhankelijk van de klasse waarin zij meedoen : in de nestklasse kan het beste nest (per vachtklasse) de prijs Beste Nest KH, HLH of LH behalen. Nestjes doen verder niet mee voor andere prijzen. Hetzelfde geldt voor de babyklasse waar per vachtklasse (KH, HLH, LH) een Beste Baby prijs kan behaald worden. Idem voor de Ereklasse waar per vachtklasse (KH, HLH, LH) een Beste Ereklasse kan behaald worden. Ze doen ook mee aan de BIS. Uit de huiskatten kan de kat met vermelding 1 de prijs Beste Huiskat toegekend worden.

 

Voor de katten in de andere klassen (uitgezonderd Buiten Mededinging) zijn er de volgende prijzen voorzien:

 • B.I.V.: Best In Variëteit. Deze prijs kan toegekend worden aan één van de katten van hetzelfde ras en dezelfde vachtkleur mits er minimaal 3 exemplaren aanwezig zijn.
 •  
 • Speciale Prijs. Soms stellen exposanten een beker ter beschikking voor een bepaald soort kat (b.v. voor de Beste Zwarte Pers). Afhankelijk van het oordeel van de keurmeester wordt dan deze prijs ook op het podium uitgereikt. Ook katten waarvan te weinig exemplaren aanwezig zijn om BIV te kunnen halen, maar toch zo uitzonderlijk zijn dat het zonde zou zijn ze zonder prijs naar huis te laten gaan, kunnen een Speciale Prijs toegekend krijgen.
 •  
 • VBIS of Nom. BIS : Voordracht Best In Show. Als een keurmeester alle hem toegewezen katten gekeurd heeft, begint hij aan het samenstellen van zijn lijst met voordrachten voor BIS. Uit de door hem gekeurde katten draagt hij/zij per vachtklasse - ongeacht het ras - zijn beste exemplaren in de volgende categorieën voor : babyklasse, jeugdklasse katers 3-6, jeugdklasse poezen 3-6, jeugdklasse katers 6-9, jeugdklasse poezen 6-9, katers, poezen, kastraat katers, gesteriliseerde poezen. Deze katten krijgen in ieder geval de vermelding VBIS op hun keurrapport.
 •  
 • BIS : Best In Show. Alle katten per vachtklasse die door de keurmeesters voorgedragen zijn voor BIS worden terug opgehaald en aan de verschillende keurmeesters voorgesteld. Uit alle voordrachten kiezen de keurmeesters dan één exemplaar welke BIS wordt. De kat die BIS is geworden komt later op het podium voor een prijs en krijgt de vermelding BIS op zijn keurrapport.
 •  
 • BOB : Best Of Best. Als uiteindelijk in een vachtklasse alle BIS verkozen zijn worden deze opnieuw aan de keurmeesters voorgesteld. Hieruit wordt één exemplaar gekozen welke BOB wordt. Op het podium krijgt deze kat nog een extra prijs en de vermelding BOB komt op zijn keurrapport.